เช็คอารมณ์เด็ก ป้องกัน ‘โรคซึมเศร้า’ ในโรงเรียน

เช็คอารมณ์เด็ก ป้องกัน ‘โรคซึมเศร้า’ ในโรงเรียน

เด็ก

ในงาน “มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 หรือ EDUCA 2019” ภายใต้แนวคิด “พลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้” จัดโดยบริษัท ปิโก(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีการหยิบยกประเด็น “โรคซึมเศร้า..ในโรงเรียน” เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังเหล่าคุณครู ป้องกันโรคซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน นพ.พนม เกตุมาน ประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย วิทยากรที่มาให้ความรู้แก่เหล่าคุณครูเพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจโรคซึมเศร้า อันนำไปสู่การป้องกัน และแนวทางแก้ปัญหาเมื่อพบเด็ก เยาวชนมีภาวะโรคซึมเศร้า ว่าภาวะโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต แต่เด็กเล็กอาการไม่ชัดเจน

ดังนั้น จึงไม่ได้เห็นภาพว่าเด็กเล็กเป็นโรคซึมเศร้า แต่จริงๆ แล้วเด็กทุกคนสามารถเป็นโรคนี้ได้ โดยอาการของโรคซึมเศร้า ต้องสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กในการแสดงออก ซึ่งเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่เบื้องล่างเกิดจากระบบความคิด ความรู้สึก เด็กที่มีประสบการณ์ไม่ดี อยู่ในครอบครัวที่มีปัญหา เป็นการสะสมเรื่อยๆ จนกระทั่งแสดงออกมาตอนใดตอนหนึ่งโดยเกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น ปัจจุบันเจอเด็กวัยรุ่นมีอาการโรคซึมเศร้าจนทำให้เกิดการอยากตาย และฆ่าตัวตายมากขึ้น โดยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิม มองทุกอย่างแง่ลบ รู้สึกแย่ หดหู่ ท้อแท้ มองทางออกของสิ่งที่พบไม่เจอ และไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ ซึ่งโรคซึมเศร้ามีโอกาสเสี่ยงที่อยากฆ่าตัวตายอยู่เสมอ เพราะมีอาการสวิงของอารมณ์ตลอดเวลา จนดูไม่ออกว่าจะดิ่งเมื่อใด